Cùng tìm hiểu về hệ đơn vị SI

Hệ SI là hệ thống đơn vị đo lường quốc tế quy định cho các nước phải tuân thủ. Người kỹ thuật viên phải biết nắm bắt một cách thông thạo để áp dụng cho việc báo cáo kết quả xét nghiệm một cách chính xác.

Tìm hiểu về hệ đơn vị SI

Tìm hiểu về hệ đơn vị SI

Thông tin cơ bản về hệ đơn vị SI

Năm 1948, hội nghị toàn thể về trọng lượng và đo lường là một tổ chức liên chính phủ chịu trách nhiệm về các đơn vị đo lường đã quyết định định nghĩa các đơn vị dùng cho các khu vực khoa học khác nhau. Năm 1960 đã thiết lập danh mục các đơn vị gọi là hệ thống đơn vị quốc tế, gọi tắt là hệ thống SI. Tháng 5 năm 1977, hội nghị y học thế giới lần thứ 30 đã quyết định sử dụng hệ thống SI trong y học. Hệ SI là dạng phát triển của hệ thống đo lường. Hệ SI có 3 loại đơn vị đó là đơn vị cơ sở, đơn vị dẫn xuất và đơn vị phụ. Ngoài ra còn có một số tiếp đầu ngữ cho phép ghép thành những bội số, ước số thập phân của những đơn vị sử dụng.

Theo thông tin được kênh thông tin Y tế và làm đẹp tổng hợp thì ở nhiều nước việc sử dụng đơn vị SI đã được đưa vào quy chế bắt buộc qua các nghị quyết, nghị định. Đó là sự cần thiết có một ngôn ngữ thống nhất chung cho mọi khu vực địa phương, quốc gia, quốc tế xóa bỏ sự biểu thị kết quả không thống nhất ở các phòng xét nghiệm, việc biểu thị đơn vị mới giúp hiểu rõ hơn mối liên quan sinh lý so với đơn vị cũ. Ví dụ như trường hợp bình thường theo đơn vị cũ thì nồng độ albumin cao gấp 10.000 lần so với bilirubin nhưng theo đơn vị mới thì sự chênh lệch chỉ khác nhau gần 100 lần. Cũng cần lưu ý hệ SI chỉ áp dụng đối với những chất mà trọng lượng mol đã được biết rõ do đó nó không được áp dụng đối với các chất. Ví dụ như protein và polysaccarid tạp mà trọng lượng mol chưa được xác định. Tất cả những thành phần mà nồng độ được biểu thị bằng trọng lượng g – mg/l được chuyển thành mol – mmol/l như ure, glucose chẳng hạn. Riêng các khí của máu thì pCO2, pO2 được biểu thị bằng kPa.

Tìm hiểu về hệ đơn vị SI

Tìm hiểu về hệ đơn vị SI

Cách trình bày và biểu thị kết quả xét nghiệm

Theo quy định quốc tế yêu cầu trình bày và hiển thị kết quả xét nghiệm theo các tiêu chuẩn như tên hay chữ viết tắt của hệ thống được phân tích, tên thành phần được định lượng, trị số theo đơn vị được chọn và khoảng hay trị số đối chiếu

Như vậy, kết quả xét nghiệm được trình bày như sau tên hệ thống hoặc chữ viết tắt, sau đó là một gạch ngang, rồi đến tên thành phần phân tích và một dấu phẩy. Tên đại lượng đo lường, dấu bằng và trị số.

Nguồn: yduocthaibinh.net